Viktigt att veta

Det finns mycket information som jag under min egen tid som arbetslös har fått ta del av och som jag anser ungdomar borde få veta. Det intrycket jag själv har fått är att du får informationen när du behöver den, d.v.s. först när du är arbetslös får du ta del av denna information. Denna hemsida innehåller en del information som kan vara nyttig att veta och kan hjälpa dig vara mer förberedd innan du ger dig ut på arbetsmarknaden.

Studenten – Jobba eller studera

Studenten är den dagen de flesta ser tillbaka som en stor fest men den dagen präglas även av en stor fråga ifrån alla gäster, släktingar och närstående.

Den frågan är ”Vad ska du göra nu?”. Det är inte alla människor som har livet planerat fem år framåt och idag finns det så många olika vägar som du kan välja. Låt oss ta dessa tusentals vägar och dela dem i två alternativ studera eller jobba. 

Jag tänker inte säga att det finns något rätt eller fel, däremot vill jag att alla ni som snart skall ta studenten ska veta att om ni väljer att studera direkt efter gymnasiet och sedan tar er examen ifrån universitet eller högskola inte har rätt till A-kassa om ni inte arbetat i 6 månader eller mer.  Därför vore det inte fel att börja jobba 6-12 mån på halvtid/deltid och kanske läsa några(1-3 st) kurser på högskola/universitet inom den inriktning du funderar på att studera sedan. Detta gör att du kan försäkra dig om att uppfylla kraven för a-kassa samt få en bättre uppfattning om det du har tänkt läsa sen känns rätt för dig. Under denna tid kan det vara ett bra tillfälle att ta ett körkort om du inte gjort det än något som med kommer göra det lättare att hitta jobb sedan.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en institution och det är bra om du skriver in dig på arbetsförmedlingen redan innan du tagit din examen. Arbetsförmedlingen är inte felfri och många tycker att systemet är helt fel men verkligheten är såhär, arbetsförmedlingen är ingen plats du kan gå till och de ger dig bara ett jobb. Det funkar inte så, de kan hjälpa dig och desto mindre du vet och kan om söka jobb desto mer hjälp får du. Vidare kan du inte förlita dig på dem att ge dig ett jobb, eftersom att varje platsannons på platsbanken får generellt mellan 300-500st ansökningar(svar). Då kan du snabbt själv inse att konkurrensen blir hård. Tänk även på att många av de 300-500st söker jobbet bara för de måste söka arbete för att kunna få ut sina pengar av försäkringskassan eller a-kassan.  När du skriver in dig på arbetsförmedlingen får du skapa ett cv i deras databas där det står vad du söker för jobb, vem du är, vilka erfarenheter och utbildning du har. Gör detta noggrant och bra då arbetsförmedlingen ibland rekommenderar folk i sin databas med cv:n till en arbetsgivare som söker personal.

Ungdomsgarantin 20- 25 år

Kommer du som en arbetssökande ungdom in på arbetsförmedlingen och är emellan 20-25 år kommer du hamna i något som arbetsförmedlingen kallar ”ungdomsgarantin”. Det är ett aktiveringsprogram som ska hjälpa ungdomar att få bättre förutsättningar för att få ett jobb eller fortsätta studera. Dock skall du varit arbetslös i över 3 månader för att kunna komma med i detta aktiveringsprogram.

Personligen tycker jag att du får veta nyttig information men det bästa är att du inser att det finns fler ungdomar än du som är arbetslös vilket kan vara en tröst då du vet att du är inte ensam om att vara arbetssökande. Det är mest bra praktisk information t.ex. hur du fyller i blanketter till försäkringskassan vilket är viktigt eftersom blir det inte gjort rätt får du fylla i blanketten igen och får dina pengar senare.

Jobb coach

Du kommer att få en jobbcoach när du blivit inskriven på arbetsförmedlingen som kommer att lägga upp en handlingsplan tillsammans med dig. Jobbcoachen kommer att ge lite förslag på platsannonser, fråga hur du söker jobb och vad för jobb du har sökt. Så länge du visar jobbcoachen att du är självgående och söker aktivt jobb så är coachen nöjd med dig. Var inte rädd att ställa frågor och fråga vid varje möte om det finns någon praktikplats som jobbcoachen tror skulle passa dig. Eftersom jobbcoachen kan se i sin databas vilka praktikplatser som finns inne och har du tur kan praktiken leda till ett jobb, om inte har du i alla fall fått mer arbetslivserfarenhet. Eftersom bristen på arbetserfarenhet är just det som stoppar flest ungdomar ifrån att få in fot på arbetsmarknaden. Personligen anser jag att det inte är lätt för ungdomar idag att få någon erfarenhet, om ingen ger dem en chans att skaffa sig den. Därför är det ofta mycket lättare genom praktik även om du inte får mer i ersättning för att du praktiserar så får du just arbetserfarenhet, och det är även ett bra tillfälle att knyta kontakter på din praktikplats. Ett annat råd när du träffar din coach är att vara glad, positiv och visa att du är driven, och söker jobb för fullt så håller du dig på god fot med coachen. En jobbcoach kan vara väldigt hjälpsam och mindre därför behandla dem bra för att försöka få så mycket hjälp och stöd som möjligt.

Nystartsjobb

Då det ofta kan vara svårt att få anställning kan du höra med företag om de skulle vara intresserade av att anställa dig via nystartsjobb. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får skattelättnader vilket kan göra det mer attraktivt att anställa dig. Men vad krävs för att du skall kunna bli anställd via nystartsjobb?

Uppfyller du något av dessa kriterier ger det dig rätt att ansöka om nystartsjobb.

Du har varit borta ifrån arbetslivet på heltid.

Du har varit arbetslös över ett år.

Du är deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program (t.ex. som ungdomsgaranti).

Du är sjukskriven eller arbetslös med försörjningsstöd ifrån kommunen.

Du har varit anställd på Samhall.

Du är nyanländ invandrare som fått uppehållstillstånd för max tre år sedan.

Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5fd56c4612776d4ff338000606/nystart_as.pdf

Då undrar du säkert om du uppfyller något av dessa villkor hur länge kan jag få rätt till stöd i form av nystartsjobb.

 Såhär står det i foldern om Nystartsjobb

”Stöd för nystartsjobb beviljas under lika lång tid som personen av olika skäl varit borta från arbetslivet. För den som vid årets start är 26 år eller äldre gäller stödet i högst fem år. För ungdomar gäller stödet i högst ett år. För den som fyllt 55 år vid årets start gäller stöd

under dubbelt så lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock längst tio år eller året ut det år då du fyllt 65 år. För nyanlända invandrare och anhörig till nyanländ gäller stöd under högst tre år. Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd för nystartsjobb för ett år

i taget. För att nystartsjobb ska beviljas, ska lönen ligga på samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen”. Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5fd56c4612776d4ff338000606/nystart_as.pdf

Vad innebär detta stöd för den potentielle arbetsgivaren?

När ett nystartsjobb har beviljats, återbetalas ett belopp som motsvarar den dubbla lagstadgade arbetsgivaravgiften, för närvarande

31,42 procent genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras. Du rekvirerar pengarna via Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott.

Rekvireringen kan ske antingen via Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning eller på arbetsformedlingen.se Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5fd56c4612776d4ff338000606/nystart_as.pdf

Din arbetsgivare kan få den dubbla arbetsgivaravgiften krediterad, dock är det viktigt att både du och din potentielle arbetsgivare är medvetna om att du(arbetstagaren) måste vara 26 år vid årets start. Det betyder att du som arbetstagare måste fyllt ha 26 år innan den 1 jan aktuellt år då du söker nystartsjobb.

A-kassa

Alfa kassan

Du har som sagt rätt till a-kassa om du arbetat i sex månader eller längre men hur gör du rent praktiskt för att få a-kassa. Den a-kassa som jag kommer att skriva om är alfa-kassan men det finns flera olika a-kassor. Du börjar med att skriva in dig hos arbetsförmedlingen och sedan måste du visa upp arbetsgivarintyg på arbetsförmedlingen som redovisar din sysselsättning de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Källa: https://www.alfakassan.se/Om_du_blir_arbetslos

Det innebär att du skall redan från det första jobbet du får se till att få arbetsgivarintyg som beskriver vilka dina arbetsuppgifter var, hur länge du arbetade hos arbetsgivaren och vad arbetsgivaren tyckte om din insats. Har du inte arbetsgivarintyg så se till att googla arbetsgivarintyg och hitta mallar som du kan ha som hjälp för att skriva dina egna arbetsgivarintyg. Sedan besök eller mejla dem till tidigare arbetsgivare och be om en underskrift. Dessa arbetsgivarintyg behöver a-kassan för att kunna bestämma vilken ersättning du skall få via din a-kassa.  Gör du inte detta kommer a-kassan fatta beslut om din ersättning baserat på att du inte har några arbetsgivarintyg vilket kan ge dig mycket mindre ersättning eller ingen alls.

Förutom att visa arbetsgivarintyg på arbetsförmedlingen måste du fylla i en blankett som heter ”anmälan om arbetslöshet” och fylla in ditt första ”kassakort”. Du kan få hjälp på arbetsförmedlingen om hur du fyller i denna blankett och kassakortet. Kassakorten kan du även sedan fylla i enkelt på nätet genom att logga in på mina sidor på a-kassans hemsida t.ex. www.alfakassan.se.

Den ersättning du får under de tre första månaderna via a-kassan är mycket låg och inget du kan förvänta dig klara av att leva på därför är det bra att innan har sparat upp en buffert ifall du skulle bli arbetslös. Eftersom det är väldigt svårt att klara av att leva på detta om du inte bor hemma eller har en partner som jobbar eller får ekonomist stöd ifrån familjen.

Försäkringskassan

Efter att ha varit arbetslös i över 3 månader så går du ifrån a-kassan och hamnar hos försäkringskassan. Det positiva är att ersättningen blir högre än innan och det kan göra livet lite enklare för dig rent ekonomiskt. När det gäller försäkringskassan är det väldigt viktigt att du skickar in blanketten i tid och att den är rätt ifylld. Kolla via ”mina sidor” på www.forsakringskassan.se några dagar efter du skickat blanketten så att försäkringskassan mottagit den, och samt kolla dina utbetalningar när utbetalningsdagen närmar sig. Kommer blanketten in sent får du dina pengar senare vilket gör det svårt att betala räkningar därför var noga med detta. Kom även ihåg att om du har praktik måste du anmäla till försäkringskassan om du är sjuk och inte praktiserar en dag detsamma gäller dig som är arbetslös du är skyldig att rapportera om du inte är frisk och kan söka jobb en dag. Jag tycker bry dig inte om detta utan gå och jobba om du bara har en liten förkylning eller likande, om du inte är väldigt sjuk och inte kan gå till din praktik. Då borde du ringa till din chef på praktikplatsen och beklaga att du inte kan jobba idag och säger hur sjuk du är. Sen är det upp till dig om du vill chansa att inte rapportera in till försäkringskassan och hoppas din chef inte gör det heller eller göra det själv för inte riskera bli av med din ersättning.

När det gäller frågor du kan tänkas ha angående försäkringskassan ring dem gärna istället (0771-52 45 24)för att mejla då kan du ställa följdfrågor och ofta få tag på dem snabbare än via mejl.