Hitta mitt mål

Varför måste jag ha ett mål?

Ett mål behövs för hur skulle du utan ditt mål veta när du är framme.  Därför behövs ett mål för att det underlättar för dig vare sig det är ett mål i yrkeslivet eller ett personligt mål. Men det är kanske första gången du skall sätta upp ett mål och det är inte alltid så enkelt att formulera ett bra mål.

Ett bra mål skall enligt http://www.satta-mal.se/ vara följande:
• Nedskrivet
• Utmanande
• Trovärdigt
• Specifikt
• Mätbart
• Ha en deadline

Jag håller med informationen ovan och ska ge dig min syn på varför jag anser dessa punkter är viktiga. Ett mål som är nedskrivet blir genast mer verkligt för dig precis som ett avtal känns mer äkta när det finns i skriftlig form. Ett mål är ett avtal emellan dig och dig själv.  Vidare måste målet vara utmanande det skall vara något som kan vara svårt att uppnå men samtidigt ändå trovärdigt att du klarar av. Sätter du för höga mål kommer du inte lyckas uppnå dem och må dåligt samt känna dig misslyckad. Men sätter du för låga mål kommer du inte finna någon större tillfredställelse av att uppfylla dem.  Specifikation är viktigt eftersom ju mer information du har om målet ju lättare blir det att uppfylla det men eftersom du skall kunna avgöra när målet är uppfyllt måste det vara mätbart. Det kan röra sig om att du siktar på att 6 månader efter du tagit studenten skall du ha tagit körkort och börjat studera på det programmet du vill komma in på. Efter det gått 6 månader och du har passerat din deadline har du då både lyckats ta körkort och börjat studera så har du uppfyllt ditt mål.

Det är viktigt att även inte glömma bort att ha privata mål det kan vara att i år skall jag vara mer spontan och romantisk i mitt förhållande, börja träna regelbundet, ta mig mer tid åt att leka med barnen, bli bättre på att hjälpa till mer hemma osv. Eftersom personer ofta fokuserar för mycket på de yrkesmässiga målen gör att vi glömmer ibland de privata målen eftersom oftast vill du just ha ett jobb, få en lönehöjning eller avancera inom företaget för att kunna få det bättre ställt privat. Men det absolut viktigaste med mål är att ha dem och de flesta sätter redan upp mål som barn det kan du läsa mer om under fliken hitta mitt mål.

Hitta mitt mål

Nu har vi gått igenom varför man borde ha mål och hur dessa skall byggas upp.  Nästa steg är för dig att kunna sätta upp ett eget/egna mål men först måste du hitta ditt eget mål innan vi kan skriva ner det och börja sträva efter att uppfylla det.  Man börjar alltid ifrån början och jag vill att du tänker tillbaka på när du var barn och vilka drömmar du hade då. Det är aldrig fel att fundera över detta och tänka igenom vill jag fortfarande innerst inne bli polis eller kriminalare men efter tänkt igenom det så kom jag fram till att marknadsföring var det jag ville jobba med eftersom det är något jag brinner för min passion helt enkelt. Min inställning är ganska enkel vi människor spenderar så stor tid av våra liv åt att jobba och därför är det viktigt att ha ett jobb som du trivs med eftersom trivs du inte på jobbet presterar du dåligt på jobbet och det vinner inte du eller din arbetsgivare något på.  Eftersom du troligtvis sökt in på en utbildning eller gått en utbildning efter gymnasiet lär du ha ganska klart för dig ungefär vad du vill jobba med.

Hör av dig till folk inom den branschen och säg att du gärna vill ställa lite frågor om hur det är att ha ett sådant jobb och fråga gärna vad för utbildning personen läst innan. Du kan även fråga hur personen tycker du borde gå tillväga om du skulle vilja få jobb inom denna bransch eftersom de vet oftast bra tips och genvägar som du kan ta för att nå ditt mål. När du  har fått mer information vad ett sådant jobb skulle innebära vet du med större säkerhet om det är rätt för dig. Likadant är det när du väljer att studera vidare efter gymnasiet, ring gärna den som är program/kurs ansvarig för att kunna fråga mer om utbildningen för att se om den verkar passa dig. Enligt min och andras erfarenhet är det många i klassen som hoppar av under utbildningen. eftersom de trodde kursen/programmet var annorlunda än vad det var och det passade inte dem. Därför bör du tänka igenom ditt val av utbildning så du inte slösar bort 1-2 år på en utbildning och inte tar någon examen. Slutligvis följ ditt hjärta det, låter fånigt men det är ditt liv och endast du skall i slutändan bestämma vad du vill jobba med eller utbilda dig till även om nära och kära gärna få komma med råd. Ett annat tips är att besöka hemsidan  www.jobbkoll.se/ där du kan få förslag på ett yrke som kan passa dig inte så exakt test men kul. 

Hur ska jag nå mitt mål?

Det är viktigt med att ha mål eftersom de kommer att kunna vägleda dig igenom de val du gör oavsett om det är på det privata planet eller i din karriär.  Hur ska du nå ditt mål? Du kan börja med att skriva ner de kriterier som du anser du måste uppfylla för att ha nått ditt mål. Vad för kompetens kräver detta jobb. Leta upp några platsannonser och ta reda på vilka krav potentiella arbetsgivare ställer på de personer som vill ha en sådan tjänst du önskar att ha.  Efter du tagit del av dessa krav får du skriva ner vad av dessa krav du uppfyller och vilka uppfyller du inte.  Bry dig inte om att du inte uppfyller alla krav då en platsannons krav är en önskelista. Det är inget som är hugget i sten att du måste ha alla dessa kvalifikationer utan företaget vill helst ha en person som har alla kvalifikationer. Efteråt ser du vad du saknar och då får du börja leta efter information om vart kan du lära dig den programvaran, skaffa ett sådant körkort osv.  Sedan när du tagit reda på sakerna du kan göra gäller det att prioritera, därför lyft luren och ring arbetsgivarna vars annonser du läst. Berätta om ditt stora intresse för att ha en sådan tjänst som de annonserar ut och gärna inom deras företag. Förklara att du hade velat att arbetsgivaren snabbt bara gav dig lite råd vilka kriterier du skall prioritera samt undra om det finns andra lediga tjänster som inte finns utannonserande och om du kan få lämna en spontanansökan till framtiden.  Det kanske leder till att du kan få ett sämre jobb på deltid inom företaget medan du vid sidan om utbildar dig för att uppfylla kraven företaget har på ditt drömjobb.  Nästan alla jobb får du idag via kontakter, därför borde du gå med i många nätverk där du kan få chansen att prata med företagare och knyta kontakter. Marknadsföreningen är ett stort nätverk för företagare och många har Future avdelningar för ungdomar. Vidare finns nätverket Connect i hela Sverige som håller i mycket aktiviteter och ger dig bra tillfällen att kanske springa på din framtida arbetsgivare eller kontakten som ger dig ditt drömjobb i framtiden. Jag vet att det kan vara väldigt nervöst men företagare är människor precis som du, du behöver inte prata med alla. Men lyssna mycket då du kan se hur företagarna pratar med varandra såsom kroppsspråk, kläder, vad de pratar om osv. Tänk dig att följande scenario hände, du satt med några företagare och de tyckte du var trevlig så du fick några visitkort med dig hem. Vänta några dagar och ta reda på mer om företaget och personen du fått visitkortet av, sen hör av dig helst telefon, för att friska upp minnet.

 ”Hej hans/hennes namn, det är ditt namn vi träffades under den senaste föreläsningen/nätverksträffen som handlade om Ämnet. Jag undrar om du skulle ha tid att prata nu eller om jag stör kan jag ringa tillbaka senare.”

Om du får ett Ja jag har tid nu ifrån person du ringt fortsätter du berätta lite om vad du fått för goda intryck av personen och företaget samt hör om det finns någon praktikplats.  Du behöver inte göra exakt detta men se till att engagera dig i mycket aktiviteter utanför skolan då det skapar ett stort kontaktnät samt är en bra merit att ha på ditt cv. Det innebär mycket jobb och slit för den som engagerar sig mycket men du får något på ditt cv som skiljer dig ifrån de med samma utbildning som inte engagerar sig. Sammanfattningsvis var medveten om vilka krav som arbetsgivare ställer på arbetssökande i den bransch du vill jobba i, nätverka mycket samt var noga med att välja en utbildning som passar dig. Detta kommer hjälpa dig nå ditt mål då du efter examen har en bra utbildning, stort kontaktnät, erfarenhet genom engagerat dig samt är du bra på att bemöta människor speciellt företagare.  Börja gärna söka jobb redan när du studerar ditt sista år t.ex. tar du examen våren 2012 börja söka jobb redan hösten 2011 det ger dig en bra träning samt då du är ute i god tid eventuellt har du kanske jobb innan du tagit examen.