Human Age

Det är viktigt att inte bara ge tips till de arbetssökande utan även till arbetsgivare då även det kommer resultera till en bättre arbetsmarknad. Men varför skulle arbetsgivare behöva råd, de har ju under sin tid säkert anställt många personer så det är inget jag anser de behöver hjälp med. Det som är viktigt för arbetsgivare är att förstå att vi har kommit in i en ny tidsålder enligt Manpower som döpt denna tids era till ”the human age” på svenska människoåldern.

Människoåldern innebär att vårt samhälle och dess människor har förändrats ifrån informationssamhället till ett människosamhälle. Detta bygger på teorier ifrån Jeffrey A. Joerre Mapnpowers CEO, Chairman och President of manpower inc. Han anser att tekniken de flesta företag har tillgång till är jämlik, detta betyder att det inte kommer att krävas lika mycket för att starta ett företag idag som det gjorde förr då framgången kunde köpas om du hade ett stort kapital. Nu kan du starta ett företag utan ett stort kapital och ändå lyckas och det som avgör om du lyckas är de människor du har i din verksamhet.

Det Jeffrey A. Joerre påstår är den nya grejen är ”talang” företag skall hitta de nyckelpersoner som är extremt duktiga på något de är i behov av. T.ex. kan en programmerare vara bättre än en annan därför lyckas företag A bättre än företag B med att göra en snygg hemsida. Det är väldigt svårt att hitta rätt talanger(personer) som kan tillfredsställa just ert företags behov därför råder just nu en stor arbetslöshet trots att efterfrågan på arbetstagare är stor. Samtidigt lever vi en värld där förutsättningarna kan förändras väldigt snabbt se bara på Grekland och Portugal som på väldigt kort tid fann sig i en svår ekonomisk situation. Därför gäller det för företag att ha flexibilitet då förändringarna sker så snabbt vilket innebär att de talanger som efterfrågas idag kanske inte är de som efterfrågas imorgon.  Det betyder för att lyckas måste arbetstagare vara mångsidiga och duktiga på många olika saker för att vara mer attraktiva. En annan aspekt som blir viktig är att vidareutbilda sin personal, sänd dem på kurser etc. så de ständigt utvecklas och på så sätt får mer kompetenser(talanger).

Nedan är en tabell som beskriver de 20 skillnaderna emellan human age och industri/informationssamhället.

humanage.jpg

Källa: http://www.manpowergroup.com/humanage/wefanthology2011.pdf

En av de största skillnaderna är att denna nya generation inte ser några gränser de kan flytta vart som helst i världen för rätt jobb. Det innebär att du som arbetsgivare måste vara mån om dina anställda för de söker sig utanför din ort och det land de bor i när de söker jobb.

 Den stora utmaningen är för dig som företagare att kunna ”hitta” dessa talanger och ska företagare söka efter dem via sociala medier som Facebook eller Youtube? Vilket många företag anser är ett bra sätt att nå en global publik snabbt och enkelt.

När det kommer till arbetstagaren så är dennes motivation annorlunda, dagens ungdomar tycker ofta det viktigaste med ett arbete är att det hjälper dig att utvecklas d.v.s. lära sig mer och få mer talanger. Det är därför många unga idag trots sin ålder redan haft fler jobb under sin livstid än sina föräldrar.  Dagens ungdomar tilltalas även mycket av etiska värderingar de vill jobba för ett företag som skapar nytta för samhället och ger något tillbaka. Värderingar är även något som är viktigt för unga som är mer kräsna då de vill inte jobba för vem som helst och med vad som helst för yrke. Vidare är det ofta inte pengarna som motiverar ungdomarna på samma sätt som det var förr. Ungdomar tänker mer som entreprenörer, om de inte hittar rätt arbetsplats så startar de gärna sitt eget företag då de vill just arbeta med det som de är passionerade över. En annan stor utmaning är att kunna som VD eller chef arbeta tillsammans med människor istället för att styra dem. I människoåldern arbetar inte människor för ett företag utan tillsammans med det. Det är mänskligt kapital som kommer att stå för innovationen och framgången framöver, då det blir den nya differensen istället för kapitalet. Därför har människor och företag en annan typ av relation idag, företagen motiverar dem genom att ge dem chansen att utvecklas och de bästa förutsättningarna för att de ska utvecklas så mycket som möjligt. Sen i gengäld jobbar arbetstagarna så hårt de kan för företaget. Därför är det viktigt att som företagare att se människorna i verksamheten som individer, och få dem att förstå att de tillsammans bygger framtiden för verksamheten och att de är viktiga att ha med för att kunna nå företagets framtidsmål.

Sammanfattningsvis kan man säga att i framtiden kommer ägaren/VD:n vara som en tränare som tränar sina spelare(arbetstagare) för att underhålla och utveckla deras talanger(kompetenser). Spelarna kommer att jobba tillsammans och ibland rekryterar klubben(företaget) in nya spelare som kan vara etablerade talanger(experter) eller lovande spelare(arbetstagare) som kan utvecklas till nya talanger(experter). Därför blir utmaningen att bygga upp ett bra lag(personal) och få dem att fungera bra ihop. Varje person i laget har en position i laget och deras individualitet måste erkännas samtidigt som egot inte får rubba lagandan(sammanhållningen). Hur skall företagare hitta dessa talanger och hur ska de övertyga dem att gå över till deras företag det blir den stora utmaningen. De företag som blir bäst på att hitta talangerna och får dem att utvecklas och blomstra ut samt stanna inom företaget kommer att uppnå framgång.