Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en institution som skapats med syftet att kunna förbättra arbetsmarknaden genom att utgöra den mötesplats där arbetstagarna och arbetsgivarna möts så de blir lättare för de som söker folk och de som söker jobb att uppfylla varandras behov det är det som arbetsförmedlingen arbetar för.  Vidare så fanns det förr bara fysiska kontor som representera arbetsförmedlingen men idag finns även arbetsförmedlingen på nätet. Arbetsförmedlingen förklarar att de har ca 1, 5 miljoner unika besökare i månaden vilket visar att arbetsförmedlingen är en uppskattad hemsida att besöka för många. Det som är bra med arbetsförmedlingens hemsida är att de även skriver att du som besöker arbetsförmedlingen på nätet kan tycka till om deras hemsida så den kan bli bättre. Det är något jag tycker vi borde göra om vi ser något som kan förbättras.

Vad tycker du om Arbetsförmedlingen?

Mejla gärna dina tankar eller synpunter i formuläret på första sidan JOBBB